The Beginning

Ektank’s founder, Captain Hans-Yngve Johnsson, was born and lives on Donsö in the southern part of Gothenburg’s archipelago.

At the age of just 15 he began his career on board his father’s – Ivar Johnsson’s –small bunker boats, which were in fact converted fishing boats. They handled bunker deliveries to fishing and coastal vessels along the Swedish west coast.

After the Second World War the business was expanded to include oil transport to the large Swedish lakes, using slightly larger tankers.

MT Ekfors 6800 DWT

In 1976, after the delivery of the second new vessel, M/T EKFORS, 6,800 DWT the office was moved from Donsö to the centre of Gothenburg. In connection with the move, the chartering business began operating under the name Ektank AB.

Today the company manage a tanker fleet, in the range 13,700 DWT to 18,600 DWT.

 

M/T TANKFJORD 830 DWT

In1967 Hans-Yngve Johnsson assumed responsibility for what was at the time the family-
owned M/T TANKFJORD, a tanker of 830 DWT.M/T EKFJORD 1,400 DWT

In 1968 the Johnsson family ordered their firstnew vessel, M/T EKFJORD, 1,400 DWT.
The vessel was rebuilt a year later to 2,534 DWT

Ektank AB – Ett rederi med över 50 års erfarenhet

Ektank AB som är ett produkttankrederi med rötterna på Donsö i Göteborgs Södra Skärgård tar emot två nya tankfartyg i samband med att rederiet firar sitt 50 årsjubileum.
"På Donsö i Göteborgs södra skärgård har sjöfart och fiske i generationer
varit den huvudsakliga inkomstkällan för öns befolkning. Vid sekelskiftet
1900 blev det stora förändringar för fiskets del då näringen
på några få år övergick från segel och rodd som framdrivningskälla till
motordrift."

Detta är ett stycke ur boken Donsöredaren på Skeppsbron.

De svenska råoljemotorfabrikanterna med Avance, Skandia
och Bolinder i spetsen fick sina orderböcker överfyllda och nya slipar
och varv anlades för att tillgodose efterfrågan. Även på Donsö motoriserades
fiskebåtarna och skutorna snabbt och år 1910 hade hela fiskeflottan
fått motorer inmonterade. Det uppstod ett behov av att bunkra
alla dessa båtar och oljehandeln kom igång på Donsö.

Johnssons träder in i handlingen

Fiskaren John Johansson-David hade många barn, bland andra Ivar
(född 1899) och Hanna (född 1904) Johnsson. Hanna uppvaktades av
Josef Jakobsson och de gifte sig. Ivar och Josef hade varit fiskare men
trivdes inte med det hårda slitet på havet. Josefs bror Fridolf Jakobsson
var skutskeppare och seglade mycket på Danmark. Där levererades oljan
från en tank till båten. I Sverige hade oljan dittills levererats på fat.”

The EKTANK 50 aniversiary book  can be purshased/found from publisher Breakwater or contakt EKTANK.