Ektank AB – Ett rederi med över 50 års erfarenhet .

Ektank AB som är ett produkttankrederi med rötterna på Donsö i
Göteborgs Södra Skärgård tar emot två nya tankfartyg i samband
med att rederiet firar sitt 50 årsjubileum.

"På Donsö i Göteborgs södra skärgård har sjöfart och fiske i generationer
varit den huvudsakliga inkomstkällan för öns befolkning. Vid sekelskiftet
1900 blev det stora förändringar för fiskets del då näringen
på några få år övergick från segel och rodd som framdrivningskälla till
motordrift. 

De svenska råoljemotorfabrikanterna med Avance, Skandia
och Bolinder i spetsen fick sina orderböcker överfyllda och nya slipar
och varv anlades för att tillgodose efterfrågan. Även på Donsö motoriserades
fiskebåtarna och skutorna snabbt och år 1910 hade hela fiskeflottan
fått motorer inmonterade. Det uppstod ett behov av att bunkra
alla dessa båtar och oljehandeln kom igång på Donsö.

Johnssons träder in i handlingen
Fiskaren John Johansson-David hade många barn, bland andra Ivar
(född 1899) och Hanna (född 1904) Johnsson. Hanna uppvaktades av
Josef Jakobsson och de gifte sig. Ivar och Josef hade varit fiskare men
trivdes inte med det hårda slitet på havet. Josefs bror Fridolf Jakobsson
var skutskeppare och seglade mycket på Danmark. Där levererades oljan
från en tank till båten. I Sverige hade oljan dittills levererats på fat.”
Detta är ett stycke ur boken Donsöredaren på Skeppsbron.

The EKTANK 50 aniversiary book  can be purshased/found from publisher Breakwater or contakt EKTANK.